İlçe Temsilcilik ve Şube Delege Seçimlerine İlişkin İlan


3039 | 24.09.2018
| |

Sn. Üyemiz;

Eğitim-Bir-Sen Seçim Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre seçim günü, seçimlerin yapılacağı yer, oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatleri ve oy kullanma sırasında uyulacak kurallar aşağıdaki gibidir.

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

BAYBURT 1 NOLU ŞUBESİ

DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Sendika Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince;

 1. Bayburt Merkez İlçe delege seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 07 Ekim 2018 tarihinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak No:4, Merkez/Bayburt adresinde bulunan şube hizmet binasında gerçekleştirilmesine,
 2. KYK Bayburt İl temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 07 Ekim 2018 tarihinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak No:4, Merkez/Bayburt adresinde bulunan şube hizmet binasında gerçekleştirilmesine,
 3. Bayburt Üniversitesi temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 07 Ekim 2018 tarihinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak No:4, Merkez/Bayburt adresinde bulunan şube hizmet binasında gerçekleştirilmesine,
 4. Demirözü  ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 06 Ekim 2018 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında Şirin Mahallesi. Mustafa Köseoğlu Caddesi/Demirözü Adresinde bulunan Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Lisesinde gerçekleştirilmesine,
 5. Aydıntepe ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 08 Ekim 2018 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında Yakudiye Mahallesi. Sağlık Ocağı Sokak adresinde bulunan Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda gerçekleştirilmesine,
 6. Oy kullanma işlemlerinin saat 09.00’da başlayıp saat 17.00’de sona ermesine,
 7. Sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak No:4, Merkez/Bayburt  adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmasına,

Karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

İşbu ilan metni ve sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleriyle delege aday listeleri ve oy kullanma sırasında uyulacak kurallar, şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç (3) gün süreyle askıya çıkartılacaktır.

Sandık bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üye listelerinde veya delege aday listelerinde ismi bulunmayanlar ya da başka sebeplerle listelere itirazı olanlar, ilan süresi içerisinde Şube başkanlığına itiraz edebilirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sendika üyeliği özel nitelikli kişisel veri olduğundan kişisel verilerin işlenmesinin engellenmesi adına sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listeleri, Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak. No:4 Bayburt adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmıştır.

 

Oy Kullanma Sırasında Uyulacak Kurallar

 1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
 2. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar.
 3. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır.
 4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.
 5. Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.
 6. Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasına yardımcı olunması amacıyla sandık kurulu üyeleri tarafından sağlanacak kolaylık bu hükmün dışındadır.
 7. Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.
 8. Oy zarfı içine aynı seçime ilişkin bir oy pusulası konulur. Aynı seçime ilişkin birden fazla olursa geçersiz sayılır.
 9. Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.
 10. Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.
 11. Temsilcilik seçimi oy pusulası üzerinde yer alan listelerden birisi işaretlenmek suretiyle oy kullanılır.
 12. Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır.
 13. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.
 14. Tasnif sonuçları temsilcilik seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-7), delege seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-5) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.
 15. Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.
 16. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.
 17. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca Yönetmelik eki (Ek-8) örnekteki tutanağa göre birleştirilir.
 18. Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.24.09.2018
Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top