İLÇELERE GÖRE SEÇİM SANDIK BÖLGELERİ,DELEGE SAYILARI VE SEÇMEN LİSTELERİ


2234 | 03.09.2018
| |

 

Bayburt Eğitim Bir-Sen Şubemizin 4 (Dördüncü) Olağan Kongre Süreci 3 Eylül İtibari ve resmen Başlamıştır.

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

BAYBURT (1.BİR) NO.LU ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Genel Yönetim Kurulu'nun seçim Sürecine ve   takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince, Şube Yönetim Kurulu'nun 26/08/2018 tarihli ve 33 sayılı kararıyla;

 1. Eğitimciler Birliği  Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Seçim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde şubemiz olagan Genel Kurulu delege seçimlerinde  sandık bölgelerinin (alfabetik sıraya göre sandık bölgelerine dahil işyerlerinin) ve delege dağılımının aşsğıdaki şekilde belirlenmesine.

Merkez İlçesi (delege sayısı: 65)

1 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 22

(21 Şubat Kurtuluş İlkokulundan Bayburt Ortaokuluna kadar),

... ..

....

....

2 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 22

(Bayburt Öğrenci Yurdundan Mahmut Kemal Yanbeğ Ortaokuluna kadar),

... ..

....

....

3.No.lu Sandık  Bölgesi delege sayısı 21

(Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulundan Yüzbaşı Şehit Ağa Ortaokuluna kadar),

... ..

....

....

 1. Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dahil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listelerinin (şube web sayfasında ve şube hizmet  binasında) 3 - 9 Eylül 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle  Şube  Yönetim kuruluna yapılmasına.
 2. Delege adaylığı başvurularının 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında  “Genç Osman Mahallesi. Muteber Sokak. No: 4 ”adresindeki şube hizmet binasında alınmasına.
 3. Delege aday listelerinin 24 Eylül - 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve şube hizmet binasında duyurulmasına;aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların,itiraz gerekçelerini ve varsa  itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir bir yazılı  dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
 4. Seçmen (üye) listelerinin 3 - 9 Eylül 2018 tarihleri arasında şube hizmet binasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza  esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir  dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına.
 5. Temsilcilik ve delege seçimlerini yürütecek sandık kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimlerden üç gün önce belirlenerek şube hizmet binasında duyurulmasına,
 6. Merkez ilçe delege seçimleri 07 Ekim 2018 tarihinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında (oy verme işlemlerinin 09:00 - 17:00 saatleri arasında) Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak. No: 4 adresinde bulunan Sendika Hizmet Binasında gerçekleştirilmesine.
 7. Bayburt Üniversitesi  temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 07 Ekim 2018 tarihinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında (oy verme işlemlerinin 09:00 - 17:00 saatleri arasında) Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak. No: 4 adresinde bulunan Sendika Hizmet Binasın'da gerçekleştirilmesine.
 8. Demirözü ilçesi ilçe temsilcilik  seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında (oy verme işlemlerinin 09:00 - 17:00 saatleri arasında) Şirin Mahallesi, Mustafa Köseoğlu Caddesi Adresinde bulunan Mustafa Köseoğlu ÇPL okulunda gerçekleşmesine.
 9. Aydıntepe ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 08 Ekim 2018 tarihinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında (oy verme işlemlerinin 09:00 - 17:00 saatleri arasında) Yakudiye Mahallesi.Sağlık Ocağı Sokak adresinde bulunan Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda gerçekleştirilmesine.
 10. KYK Bayburt İl Müdürlüğü temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 07 Ekim 2018 tarihinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında (oy verme işlemlerinin 09:00 - 17:00 saatleri arasında) Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak. No: 4 adresinde bulunan Sendika Hizmet Binasında gerçekleştirilmesine.
 11. Temsilcilik ve delege seçim sonuçlarının (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 14 - 16 Ekim 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esasbilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına.
 12. Şube genel kurulunun 11 Kasım 2018 tarihinde yapılmasına , bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı taktirde 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine.
 13. Şube Genel Kurul ilanının ve gündeminin 15 Ekim 2018 tarihinde şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç gün süreyle ilanına,

Karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

 

Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listeler, sendika şube hizmet binasında askıya çıkarılmıştır.

Aydıntepe ilçesi sandık bölgelerine buradan erişebilirsiniz

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI 
EĞİTİM-BİR-SEN 
BAYBURT1 Şubesi AYDINTEPE İlçesi 
6901_6901_001 Kodlu Sandık İşyeri 
Müdürlüğü Mutabakat Üye Sayısı: 42 
Delege Sayısı: 5

 
 

Sıra

Okul İsimleri

1

Akbulut İlkokulu

2

Aşağı Kırzı İlkokulu

3

Aydıntepe Anaokulu

4

Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi

5

Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu

6

Çatıksu İlkokulu

7

ÇATIKSU İMAM HATİP ORTAOKULU

8

Çatıksu Ortaokulu

9

Çiğdemlik İlkokulu

10

Erikdibi İlkokulu

11

Gümüşdamla İlkokulu

12

Halk Eğitim Merkezi

13

Halk Eğitimi Merkezi

14

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

15

Kavlatan İlkokulu

16

Pınargözü İlkokulu

17

Sırataşlar İlkokulu

18

ŞEHİT ERDAL ERASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

19

Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu

20

Şehit Kazım Yazar İlkokulu

21

Şehit Muammer Gür İlkokulu

22

Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu

 

 

                                                     

Demirözü İlçesi sandık bölgelerine buradan erişebilirsiniz

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BAYBURT1 Şubesi DEMİRÖZÜ İlçesi
6901_6902_001 Kodlu Sandık İşyeri Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 60
Delege Sayısı: 7

 
 

Sıra

Okul İsimleri

1

Çatalçeşme İlkokulu

2

Damlıca İlkokulu

3

Demirozu Mustafa Köseoğlu Lisesi

4

Demirözü 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu

5

Demirözü Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi

6

Demirözü Gökçedere Lisesi

7

Demirözü İlkokulu

8

Demirözü İmam Hatip Ortaokulu

9

DEMİRÖZÜ ORTAOKULU

10

Demirözü Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

11

Devetaşı İlkokulu

12

Elmalı Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu

13

Eymur İlkokulu

14

GÖKÇEDERE ANAOKULU

15

Gökçedere İlkokulu

16

Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu

17

Gökçedere Ortaokulu

18

Güneşli İlkokulu

19

Halk Eğitim Merkezi

20

Halk Eğitimi Merkezi

21

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

22

Kalecik İlkokulu

23

Kalecik İmam Hatip Ortaokulu

24

Kalecik Ortaokulu

25

Kavaklı İlkokulu

26

Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi

27

Serenli İlkokulu

28

Şehit Gürcan Yavuz İlkokulu

29

ŞEHİT GÜRCAN YAVUZ İMAM HATİP ORTAOKULU

30

Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu

31

Yakupabdal İlkokulu

32

Yazıbaşı İlkokulu

33

Yukarı Dikmetaş İlkokulu

34

Yukarı Pınarlı İlkokulu

 

 

Bayburt Üniversitesi sandık bölgelerine buradan erişebilirsiniz

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BAYBURT1 Şubesi BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İlçesi
6901_6903_001 Kodlu Sandık İşyeri Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 182
Delege Sayısı: 21

 
 

Sıra

Okul İsimleri

1

Adalet Meslek Yüksekokulu

2

AYDINTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

3

Bayburt Eğitim Fakültesi

4

Bayburt Meslek Yüksekokulu

5

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

6

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

7

DEMİRÖZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

8

Fen Bilimleri Enstitüsü

9

Genel Sekreterlik

10

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

11

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

12

İlahiyat Fakültesi

13

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

14

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

15

Mühendislik Fakültesi

16

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

17

Personel Daire Başkanlığı

18

Sağlık Bilimleri Fakültesi

19

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

20

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

21

Sosyal Bilimler Enstitüsü

22

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

23

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

24

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

25

UYGULAMA BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

26

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

 

 

KYK Bayburt İl Müdürlüğü  sandık bölgelerine buradan erişebilirsiniz

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI 
EĞİTİM-BİR-SEN 
BAYBURT1 Şubesi KYK BAYBURT İL MÜDÜRLÜĞÜ İlçesi 
6901_6904_001 Kodlu Sandık İşyeri 
Müdürlüğü Mutabakat Üye Sayısı: 19 
Delege Sayısı: 2

 
 

Sıra

Okul İsimleri

1

Bayburt Öğrenci Yurdu

2

Bayburt Yurdu

 

 

 

Merkez İlçesi sandık bölgelerine buradan erişebilirsiniz

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BAYBURT1 Şubesi MERKEZ İlçesi
6901_6900_001 Kodlu Sandık İşyeri Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 189
Delege Sayısı: 22

 
 

Sıra

Okul İsimleri

1

21 Şubat Kurtuluş İlkokulu

2

75.Yıl Anaokulu

3

85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu

4

Adabaşı İlkokulu

5

Adabaşı İmam Hatip Ortaokulu

6

Adabaşı Ortaokulu

7

Ağören İlkokulu

8

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

9

Akşar Genç Osman İlkokulu

10

AKŞAR GENÇ OSMAN İMAM HATİP ORTAOKULU

11

Akşar Genç Osman Ortaokulu

12

Alapelit İlkokulu

13

Aslandede İlkokulu

14

Atatürk İlkokulu

15

Bahir Necati Sorguç Yatılı Bölge Ortaokulu

16

Balca İlkokulu

17

Baş Çımağıl İlkokulu

18

Bayburt 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu

19

BAYBURT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

20

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

21

Bayburt Fen Lisesi

22

BAYBURT İMAM HATİP ORTAOKULU

23

Bayburt Kır Çiçekleri Anaokulu

24

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

25

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi

26

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

27

Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi

28

Bayburt Ortaokulu

 

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

EĞİTİM-BİR-SEN

BAYBURT1 Şubesi MERKEZ İlçesi

6901_6900_002 Kodlu Sandık İşyeri Listesi

Mutabakat Üye Sayısı: 187

Delege Sayısı: 22

 

 

Sıra        Okul İsimleri

1             Bayburt Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)

2             Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)

3             Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe

4             Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe

5             Bayburt Rehberlik ve Araştırma Merkezi

6             Bayırtepe İlkokulu

7             Bayraktar İlkokulu

8             Buğdaylı İlkokulu

9             Cumhuriyet İlkokulu

10           Çakırbağ İlkokulu

11           Çalıdere İlkokulu

12           Çamlıkoz İlkokulu

13           Çayırözü İlkokulu

14           Çiçekli İlkokulu

15           Çiğdemtepe Aras Kargo İlkokulu

16           Çoruh Anaokulu

17           Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

18           Dağtarla İlkokulu

19           Danişment İlkokulu

20           Darıca İlkokulu

21           Dede Korkut İlkokulu

22           DEDE KORKUT İMAM HATİP ORTAOKULU

23           Dede Korkut Ortaokulu

24           Değirmencik İlkokulu

25           Demirkaş İlkokulu

26           ERDEM BAYAZIT İMAM HATİP ORTAOKULU

27           Erenli İlkokulu

28           FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU

29           GAZİLER İMAM HATİP ORTAOKULU

30           Genç Osman Gençağa İlkokulu

31           Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

32           Halk Eğitimi Merkezi

33           Helva İlkokulu

34           Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu

35           Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu

36           İl Milli Eğitim Müdürlüğü

37           Kabaçayır İlkokulu

38           KALEAEDI ŞEHİT HALİL TÜRKOĞLU İLKOKULU

39           Kaleardı 75. Yıl İlkokulu

40           Kaleardı 75. Yıl Ortaokulu

41           Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu

42           Kırkpınar İlkokulu

43           KIRKPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU

44           Kırkpınar Ortaokulu

45           Kop Atatürk İlkokulu

46           Kop İlkokulu

47           Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

48           Korkut Ata Anadolu Lisesi

49           Kozluk İlkokulu

50           Maden İlkokulu

51           Maden İmam Hatip Ortaokulu

52           Maden Ortaokulu

53           Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu

54           Mahmut Kemal Yanbeğ Ortaokulu

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

EĞİTİM-BİR-SEN

BAYBURT1 Şubesi MERKEZ İlçesi

6901_6900_003 Kodlu Sandık İşyeri Listesi

Mutabakat Üye Sayısı: 178

Delege Sayısı: 21

 

 

Sıra        Okul İsimleri

1             Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu

2             Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

3             Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulu

4             MİLLİ EĞİTİM VAKFI KONURSU İMAM HATİP ORTAOKULU

5             Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu

6             Mutlu İlkokulu

7             Nişantaşı İlkokulu

8             Orta Çımağıl İlkokulu

9             Oruçbeyli İlkokulu

10           Ozansu İlkokulu

11           Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

12           REKABET KURUMU KIZ ANADOLU LİSESİ

13           Rüştü İlkokulu

14           Sakızlı İlkokulu

15           Sancaktepe İlkokulu

16           SANCAKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU

17           Sancaktepe Ortaokulu

18           Sarımeşe İlkokulu

19           Söğütlü İlkokulu

20           ŞAİR CELALİ İMAM HATİP ORTAOKULU

21           Şair Zihni İlkokulu

22           Şehit Bülent Altınsoy İlkokulu

23           Şehit Fatih Kostik İlkokulu

24           ŞEHİT FATİH KOSTİK İMAM HATİP ORTAOKULU

25           Şehit Fatih Kostik Ortaokulu

26           ŞEHİT HAMİT ŞAHİN İLKOKULU

27           Şehit Mete Okur İlkokulu

28           ŞEHİT METE OKUR İMAM HATİP ORTAOKULU

29           Şehit Mete Okur Ortaokulu

30           Şehit Nevzat Kaya İlkokulu

31           Şehit Recep Eşiyok İlkokulu

32           Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu

33           Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi

34           ŞEHİT SEBAHATTİN BOZO İMAM HATİP ORTAOKULU

35           Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu

36           ŞEHİT ÜSTEĞMEN CEM NURİ BAŞGÜL İMAM HATİP ORTAOKULU

37           Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül Ortaokulu

38           ŞEHİTLER İMAM HATİP ORTAOKULU

39           ŞEHİTLER ORTAOKULU

40           Taht İlkokulu

41           TAHT İMAM HATİP ORTAOKULU

42           Taht Ortaokulu

43           Taşocağı Şehit Tacettin Akyüz İlkokulu

44           TOKİ Şair Celali Ortaokulu

45           Tomlacık İlkokulu

46           Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence İlkokulu

47           TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÖRENCE İMAM HATİP ORTAOKULU

48           Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence Ortaokulu

49           Uğrak İlkokulu

50           VEYSELEFENDİ İMAM HATİP ORTAOKULU

51           Veyselefendi Ortaokulu

52           Yanıkçam İlkokulu

53           Yaylapınar İlkokulu

54           Yazyurdu İlkokulu

55           Yeşilyurt Zarife Ersoy İlkokulu

56           Yıldırım İlkokulu

57           Yolaltı İlkokulu

58           Yoncalı İlkokulu

59           YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

60           YUNUS EMRE ORTAOKULU

61 Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu

62 Yüzbaşı Şehit Agah Ortaokulu

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

EĞİTİM-BİR-SEN

BAYBURT1 Şubesi MERKEZ İlçesi

6901_6900_003 Kodlu Sandık Oy Kullanacak Üye Listesi

 

 

 

Seçmen (üye) listeleri ise Gençosman Mahallesi. Muteber Sokak. No: 4 adresinde ki şube hizmet binasında 3 - 9 Eylül 2018 tarihleri arasında askıya çıkerılmış olup,10.00 - 16.00 saatleri arasında incelenebilir.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top